Důležité upozornění!

Tyto naše webové stránky končí. Veškeré informace o dění v naší MŠ a aktuální zprávy najdete na nových webových stránkách na adrese:

www.cihelni.cz, v odkazu MŠ Nedbalova (Cihláček)

Zde najdete i naši fotogalerii z akcí.   

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JEŠTĚ DISPONUJE VOLNÝMI MÍSTY PRO ŠK. ROK 2017/18.

PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI NÁS MOHOU KONTAKTOVAT NA EMAILOVÉ ADRESE 

ms.nedbalova@seznam.cz

 

UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče, nový školní rok začíná na MŠ Cihláček (Nedbalova) v pondělí 4.9.2017.  

V pátek 1. 9. 2017 je MŠ UZAVŘENA.

 

 Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čj. ZŠC/ 0436 /2017

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel školy Mgr. Zdeněk Jelínek, rozhodla v souladu s ustanovením § 34 a ustanovením § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nedbalova na školní rok 2017/2018:

Číslo jednací                 Registrační číslo                   Rozhodnuto

ZŠC/0421/2017            ZŠ a MŠ /N1/2017               přijat/a

ZŠC/0422/2017            ZŠ a MŠ /N2/2017               přijat/a

ZŠC/0423/2017            ZŠ a MŠ /N3/2017               přijat/a

ZŠC/0424/2017            ZŠ a MŠ /N4/2017               přijat/a

ZŠC/0425/2017            ZŠ a MŠ /N5/2017               přijat/a

ZŠC/0426/2017            ZŠ a MŠ /N6/2017               přijat/a

ZŠC/0427/2017            ZŠ a MŠ /N7/2017               přijat/a

ZŠC/0428/2017            ZŠ a MŠ /N8/2017               přijat/a

ZŠC/0429/2017            ZŠ a MŠ /N9/2017               přijat/a

ZŠC/0430/2017            ZŠ a MŠ /N10/2017             přijat/a

ZŠC/0431/2017            ZŠ a MŠ /N11/2017             přijat/a

ZŠC/0432/2017            ZŠ a MŠ /N12/2017             přijat/a

ZŠC/0433/2017            ZŠ a MŠ /N13/2017             přijat/a

ZŠC/0434/2017            ZŠ a MŠ /N14/2017             přijat/a

ZŠC/0435/2017            ZŠ a MŠ /N15/2017             přijat/a

Datum zveřejnění: 30.5.2017                 Mgr. Zdeněk Jelínek

                                                                ředitel školy                    

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

Ředitel ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odloženou školní docházkou, k pravidelné celodenní docházce od 01.09.2017, které k 31.08.2017 dovrší 5 let a starší.

2) Děti k pravidelné celodenní docházce od 01.09.2017, které k 31 08.2017 dovrší 4 let věku a starší, mající trvalé bydliště ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace.

3) Děti mající v MŠ Cihlička (MŠ Nedbalova)staršího sourozence nebo jiného člena domácnosti.

4) Děti přecházející z odloučeného pracoviště MŠ Cihláček (MŠ Dvořákova).

5) Děti k pravidelné celodenní docházce od 01.09.2017, které k 31.08.2017 dovrší 3 roky.

6) Děti k pravidelné celodenní docházce od 01.09.2017, které k 31.08.2017 dovrší 2 roky.

Jednotlivá kritéria budou aplikována tak, že přednostně budou přijímány děti splňující výše stojící kritérium, tedy kritérium s nižším pořadovým číslem.

V případě, že kapacita školy nedovolí přijmout všechny děti splňující totéž kritérium, slouží níže stojící kritérium (tedy kritérium s vyšším pořadovým číslem) jako kritérium pomocné.

Z těchto kritérií může ředitel školy stanovit výjimku v případě, že třídy mateřské školy nebudou naplněny do stanoveného počtu dětí za dodržení kapacity školy.

 

V Karviné dne 28.4. 2017

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ Cihelní,

Karviná, příspěvkové organizace

 

V pátek 28.4. proběhl na naší MŠ "Čarodějnický den". Naše mateřská škola se naplnila atmosférou kouzel a čar. Mladší děti vyrobily "Kouzelný lektvar".Recept: jablíčka červená, banánek křivý, pomeranč šťavnatý, jahůdky malované, pavoučí bobečky (borůvky), modrá voda z křišťálové studánky, zelený vývar z žabích stehýnek, dračí krev (jahodová šťáva), voda z jezera (Dobrá voda), vývar z hadích ocásků (pomerančový džus), medvědus gumus ( želatinoví medvídci). Předškolní děti uvařily "Čarodějnický pavoučí mls". Zde je recept: žabí ouška (piškoty), dračí krev (marmeláda), dračí žluč (puding), pavučina (čokoláda). Po společné ochutnávce všech výtvorů jsme zpívali, tančili, soutěžili, čarovali.

Děkujeme všem rodičům za spoluúčast na této pro děti neopakovatelné akci plné zážitků, které ještě umocnily úžasné převleky nás všech.

Více v naší fotogalerii.

 

 

Pozvánka

 

Více o naší mateřské škole se dozvíte na našich webových stránkách ve fotogalerii, akcích MŠ, na jednotlivých třídách v sekci O nás.

 

ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ PROBĚHNE VE DNECH:

 

PONDĚLÍ   15. 5. 2017  8,00 – 16,00

ÚTERÝ      16. 5. 2017  8,00 – 16,00

PŘINESTE SEBOU:

  •  RODNÝ LIST DÍTĚTE
  • OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
  •  LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
  • POJIŠŤOVACÍ KARTU DÍTĚTE

 

     PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 BUDE PRAVDĚPODOBNĚ PŘIJATO 23 DĚTÍ . 

                                   

Těšíme se na vás.

Prázdninový provoz:

O letních prázdninách bude naše MŠ otevřena v měsíci červenci s omezeným provozem, v srpnu bude MŠ uzavřena.  

 
 

Vánoční tvoření

Dne 15. 12. 2016 v odpoledních hodinách proběhlo vánoční posezení rodičů a dětí na třídách Berušky a Kuřátka, spojené s tvořením tří vánočních výrobků – pečení a zdobení perníčků, výroba vánočního svícnu a vytvoření vánoční ozdoby z pomerančů. Cílem bylo co nejhlubší prožitkové učení. Děti spolu se svými rodiči se ujali úkolů s velkou chutí. V závěru celého odpoledne se Mateřská škola naplnila vánoční atmosférou, plápolajícími svícínky, hezkými slovy a zpěvem vánoční koledy. Odměnou nám byly úsměvy dětí, očekávání v dětských očích a nadšení s hezkými slovy díků z úst rodičů. Fotografie naleznete v naší fotogalerii.   

  Mikukášská nadílka                        

V pondělí 5.12. nás navštívil Mikuláš, anděl a čert s bohatou nadílkou. Děti si odnesly i spoustu krásných zážitků. Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do přípravy tím, že své děti přivedli do MŠ jako čertíky a andílky. Veliké díky patří p.Kijonkové, p.Liptákovi a p.vedoucímu Brzému,kteří se ujali role anděla, čerta a Mikuláše.

Informace pro rodiče:

VÁŽENÍ  RODIČE,

 

DOVOLUJI SI VÁS SEZNÁMIT SE ZÁVĚRY Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ  27. 9. 2016:

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI ŘÍDIT SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM MŠ

·         PŘEVLEČENÍ DO TŘÍDY, NA ZAHRADU, NA CVIČENÍ,

           NA SPANÍ - VŠE PODEPSANÉ

·         INFORMOVAT O ZMĚNÁCH ZDRAVOTNÍHO STAVU

          ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ADRESÁCH, 

          TELEFONNÍCH ČÍSLECH, VE ZMOCNĚNÍCH K ODVÁDĚNÍ DĚTÍ

·         POVINNOST VŽDY OMLOUVAT DÍTĚ Z DOCHÁZKY

          DO MŠ  

·         DODRŽOVAT TERMÍN PLATEB  ÚPLATY, STRAVNÉHO,   

          KULTURNÍCH AKCÍ (VYJÍMKY ŘEŠIT U Ing. BRZÉHO)

·         SLEDOVAT NÁSTĚNKY S INFORMACEMI PRO RODIČE

          ČI POŽADAVKY P. UČ. SMĚREM K RODINĚ

·         HLÁSIT ZMĚNY ČASŮ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI SE ŘÍDIT PROVOZNÍM ŘÁDEM

                      ŠKOLNÍ ZAHRADY

            ·         ŽÁDÁME RODIČE O KONTROLU ZAVÍRÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BYLI SEZNÁMENI S TVORBOU JÍDELNÍČKU

                       PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY PRO STRAVOVÁNÍ

                       V PŘEDŠK. ZAŘÍZENÍCH

 

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ODSOUHLASILI PŘÍSPĚVEK 

                      DO RODIČOVSKÉHO KLUBU  VE VÝŠI  2X 500,- Kč

                      A TO: NA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2015/16 SE SPLATNOSTÍ  

                      DO 31. 10. 2016,

                      NA 2. POLOLETÍ  DO 28. 2. 2017

     PROSÍM  O  DODRŽENÍ TERMÍNU !!!

 

·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BY MĚLI RESPEKTOVAT 

          DOPORUČENÍ P. UČ., VNÍMAT JE JAKO DOBŘE MYŠLENOU RADU

          VZNIKLOU POZOROVÁNÍM VAŠICH DĚTÍ A PODANOU

          VE SNAZE POMOCI DÍTĚTI I VÁM

 

·         INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH

·         PLÁN AKCÍ JE VYVĚŠEN NA NÁSTĚNCE

·         SPOLUPRÁCE PŘI VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

·         MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA POD ORGAN. VEDENÍM 

          P. UČ.  A PŘIHLÁŠENÝCH MAMINEK

·         PŘEDPOKLÁDANÉ LETNÍ UZAVŘENÍ MŠ 1. – 31. 8. 2017

·         PROMYŠLENÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ VE

          ZJIŠŤOVANÝCH TERMÍNECH (PRÁZDNINY, VOLNA)

 

                             

VELICE DĚKUJI RODIČŮM ZA JEJICH ÚČAST NA SCHŮZCE

 A RESPEKTUJI  I TY RODIČE, KTEŘÍ SE ŘÁDNĚ OMLUVILI.

 OSTATNÍ NEZÚČASTNĚNÍ SE BUDOU ŘÍDIT ROZHODNUTÍM  RODIČŮ, KTEŘÍ SE SCHŮZKY ZÚČASTNILI.

                                                                          

 

                                                           D. KRAKOWCZYKOVÁ

                                                                     ved. učitelka

 

 

 

Své děti omlouvejte přímo na svých třídách:

558 271 976  - 1 Veverky

                - 2 Berušky

                - 3 Kuřátka   

 

 

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Čj. ZŠC/ 490 /2016

 

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel školy Mgr. Zdeněk Jelínek, rozhodl v souladu s ustanovením § 34 a ustanovením § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nedbalova na školní rok 2016/2017:

 

Číslo jednací Registrační číslo Rozhodnuto

 

ZŠC/476/2016 N/1 přijat/a

ZŠC/477/2016 N/2 přijat/a

ZŠC/478/2016 N/3 přijat/a

ZŠC/479/2016 N/4 přijat/a

ZŠC/480/2016 N/5 přijat/a

ZŠC/506/2016 N/6 přijat/a

ZŠC/481/2016 N/7 přijat/a

ZŠC/482/2016 N/8 přijat/a

ZŠC/483/2016 N/9 přijat/a

ZŠC/484/2016 N/10 přijat/a

ZŠC/485/2016 N/11 přijat/a

ZŠC/486/2016 N/12 přijat/a

ZŠC/487/2016 N/13 přijat/a

ZŠC/488/2016 N/14 přijat/a

ZŠC/489/2016 N/15 přijat/a

 

Datum zveřejnění: 26.4.2016                                         Mgr. Zdeněk Jelínek

                                                                                            ředitel školy 

 


Kontakt

Záklaní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace Odloučené pracoviště Mateřská škola, Nedbalova

Cihelní 1668/26
Karviná - Nové Město
735 06


558271976