Haló, haló, už je to tady!

Všichni jste srdečně zváni v úterý 14.2.2017 na náš KARNEVAL v Domě Družby v Karviné - Fryštátě. Děti, které budou tento den spát v MŠ, budou autobusem převezeny a ve vstupních prostorách Domu Družba ve 14:45 předány rodičům. Čeká na vás veselý program, bohatá tombola, občerstvení. Maminky, ochotné cokoliv upéct, nechť se domluví s p. uč. Janou na třídě Kuřátka. Vstupenky je možno zakoupit na svých třídách. Informace ke sponzorským darům do tomboly vám předají vaše p.učitelky.

 

Informace k lyžařskému kurzu:

* od 23. do 27. ledna 2017

* v pondělí 23. 1. příchod do MŠ 6,30 hod (odjezd od MŠ 6,45 hod.)

* návrat do MŠ 11,00 hod, pak budou děti v MŠ obědvat

* pitný režim i svačina je zajištěna, dětí musí být po snídani! PŘED ODJEZDEM POUŽIJTE WC V MŠ.

* viditelně, prosím, podepište na voděodolné samolepce každou část vaší lyžařské výzbroje a výstroje (lyže, obuv, brýle, přilbu)

* batoh - 0,5 l pití se šroubovacím uzávěrem

* kapesníčky

* igelit. tašku na boty (v pondělí a v pátek)

Závody:

Poslední den kurzu je pro všechny děti připraven lyžařský závod. Závod je přizpůsoben aktuálním dovednostem dětí.

Účast rodičů:

Můžete se kdykoliv přijet podívat, nemůžete však využívat společnou autobusovou dopravu. Prosíme vás, abyste působili pouze v roli diváků, nejlépe na místě, kde vás dítě nevidí a nezasahovali do výuky. V každém případě MIMO dětský lyžařský park, a to i během závodů. Doporučujeme přijet spíše v pátek, kdy jste vítání jako diváci dětských závodů.

Několik poznámek k lyžařské výuce:

Jedná se o skupinovou výuku. Děti budou zařazeny do skupin přímo v místě konání kurzu dle jejich dovedností a věku. Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. Výuka probíhá primárně v dětské lyžařské školce s lanovým vlekem, pojízdným kobercem, lyžařským kolotočem a molitanovými pomůckami. Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Pokud bude některé z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle možností organizátora přeřazeno do vyšší skupiny.

* Jste si vědomi toho, že musíte dbát všech pokynů z MŠ.

* Pokud dítě onemocní, je nutno doložit lékařské potvrzení.

                                        

 

Dne 15. 12. 2016 v odpoledních hodinách proběhlo vánoční posezení rodičů a dětí na třídách Berušky a Kuřátka, spojené s tvořením tří vánočních výrobků – pečení a zdobení perníčků, výroba vánočního svícnu a vytvoření vánoční ozdoby z pomerančů. Cílem bylo co nejhlubší prožitkové učení. Děti spolu se svými rodiči se ujali úkolů s velkou chutí. V závěru celého odpoledne se Mateřská škola naplnila vánoční atmosférou, plápolajícími svícínky, hezkými slovy a zpěvem vánoční koledy. Odměnou nám byly úsměvy dětí, očekávání v dětských očích a nadšení s hezkými slovy díků z úst rodičů. Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

 

V pondělí 5.12. nás navštívil Mikuláš, anděl a čert s bohatou nadílkou. Děti si odnesly i spoustu krásných zážitků. Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do přípravy tím, že své děti přivedli do MŠ jako čertíky a andílky. Veliké díky patří p.Kijonkové, p.Liptákovi a p.vedoucímu Brzému,kteří se ujali role anděla, čerta a Mikuláše.

 

 

VÁŽENÍ  RODIČE,

 

DOVOLUJI SI VÁS SEZNÁMIT SE ZÁVĚRY Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ  27. 9. 2016:

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI ŘÍDIT SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM MŠ

·         PŘEVLEČENÍ DO TŘÍDY, NA ZAHRADU, NA CVIČENÍ,

           NA SPANÍ - VŠE PODEPSANÉ

·         INFORMOVAT O ZMĚNÁCH ZDRAVOTNÍHO STAVU

          ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ADRESÁCH, 

          TELEFONNÍCH ČÍSLECH, VE ZMOCNĚNÍCH K ODVÁDĚNÍ DĚTÍ

·         POVINNOST VŽDY OMLOUVAT DÍTĚ Z DOCHÁZKY

          DO MŠ  

·         DODRŽOVAT TERMÍN PLATEB  ÚPLATY, STRAVNÉHO,   

          KULTURNÍCH AKCÍ (VYJÍMKY ŘEŠIT U Ing. BRZÉHO)

·         SLEDOVAT NÁSTĚNKY S INFORMACEMI PRO RODIČE

          ČI POŽADAVKY P. UČ. SMĚREM K RODINĚ

·         HLÁSIT ZMĚNY ČASŮ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI SE ŘÍDIT PROVOZNÍM ŘÁDEM

                      ŠKOLNÍ ZAHRADY

            ·         ŽÁDÁME RODIČE O KONTROLU ZAVÍRÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BYLI SEZNÁMENI S TVORBOU JÍDELNÍČKU

                       PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY PRO STRAVOVÁNÍ

                       V PŘEDŠK. ZAŘÍZENÍCH

 

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ODSOUHLASILI PŘÍSPĚVEK 

                      DO RODIČOVSKÉHO KLUBU  VE VÝŠI  2X 500,- Kč

                      A TO: NA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2015/16 SE SPLATNOSTÍ  

                      DO 31. 10. 2016,

                      NA 2. POLOLETÍ  DO 28. 2. 2017

     PROSÍM  O  DODRŽENÍ TERMÍNU !!!

 

·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BY MĚLI RESPEKTOVAT 

          DOPORUČENÍ P. UČ., VNÍMAT JE JAKO DOBŘE MYŠLENOU RADU

          VZNIKLOU POZOROVÁNÍM VAŠICH DĚTÍ A PODANOU

          VE SNAZE POMOCI DÍTĚTI I VÁM

 

·         INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH

·         PLÁN AKCÍ JE VYVĚŠEN NA NÁSTĚNCE

·         SPOLUPRÁCE PŘI VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

·         MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA POD ORGAN. VEDENÍM 

          P. UČ.  A PŘIHLÁŠENÝCH MAMINEK

·         PŘEDPOKLÁDANÉ LETNÍ UZAVŘENÍ MŠ 1. – 31. 8. 2017

·         PROMYŠLENÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ VE

          ZJIŠŤOVANÝCH TERMÍNECH (PRÁZDNINY, VOLNA)

 

                             

VELICE DĚKUJI RODIČŮM ZA JEJICH ÚČAST NA SCHŮZCE

 A RESPEKTUJI  I TY RODIČE, KTEŘÍ SE ŘÁDNĚ OMLUVILI.

 OSTATNÍ NEZÚČASTNĚNÍ SE BUDOU ŘÍDIT ROZHODNUTÍM  RODIČŮ, KTEŘÍ SE SCHŮZKY ZÚČASTNILI.

                                                                          

 

                                                           D. KRAKOWCZYKOVÁ

                                                                     ved. učitelka

 

Své děti omlouvejte přímo na svých třídách:

558 271 976  - 1 Veverky

                - 2 Berušky

                - 3 Kuřátka   

 

 

Vážení rodiče,

Z důvodu organizačních změn, sloučení se základní školou, došlo také ke změnám v rámci telekomunikačních služeb. Oznamujeme vám změnu telefonních čísel naší MŠ, na kterých je možno se s námi spojit.

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z DOCHÁZKY: 558 271 976

VED. UČITELKA D. KRAKOWCZYKOVÁ: 558 271 974

PROVOZNÍ M. BRZÝ: 558 271 971

 

 

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Čj. ZŠC/ 490 /2016

 

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel školy Mgr. Zdeněk Jelínek, rozhodl v souladu s ustanovením § 34 a ustanovením § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nedbalova na školní rok 2016/2017:

 

Číslo jednací Registrační číslo Rozhodnuto

 

ZŠC/476/2016 N/1 přijat/a

ZŠC/477/2016 N/2 přijat/a

ZŠC/478/2016 N/3 přijat/a

ZŠC/479/2016 N/4 přijat/a

ZŠC/480/2016 N/5 přijat/a

ZŠC/506/2016 N/6 přijat/a

ZŠC/481/2016 N/7 přijat/a

ZŠC/482/2016 N/8 přijat/a

ZŠC/483/2016 N/9 přijat/a

ZŠC/484/2016 N/10 přijat/a

ZŠC/485/2016 N/11 přijat/a

ZŠC/486/2016 N/12 přijat/a

ZŠC/487/2016 N/13 přijat/a

ZŠC/488/2016 N/14 přijat/a

ZŠC/489/2016 N/15 přijat/a

 

Datum zveřejnění: 26.4.2016                                         Mgr. Zdeněk Jelínek

                                                                                            ředitel školy


 


Kontakt

Záklaní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace Odloučené pracoviště Mateřská škola, Nedbalova

Cihelní 1668/26
Karviná - Nové Město
735 06


558271976