Každý čtvrtek od 12.30 do 13.00 budou mít možnost vaše děti seznámit se s anglickým jazykem pod vedením paní učitelky Viery Dobrovolné, která vyučuje ve škole anglický jazyk u nejmenších žáčků. Seznámení s angličtinou probíhá formou her a různých aktivit.

Děti se mohou poprvé seznámit s anglickými slovíčky už 23.2. a pak každý další čtvrtek. Zájemci o tuto aktivitu se přihlásí p.uč. na třídě. Kapacita je 15 dětí a přednost budou mít děti předškolního věku.

 

Vážení rodiče, přejeme si, aby přechod vašich dětí z mateřské školy do 1.třídy ZŠ byl příjemný pro všechny. Chtěli bychom vám nabídnout aktivitu "ŠKOLA NANEČISTO", při které by děti navštívily ZŠ Cihelní a formou her pod vedením p.učitelek by si vyzkoušely, jaké to ve škole bude. Děti si do školy přinesou přezůvky, vše ostatní pro ně bude připraveno.

 

1.setkání proběhne ve čtvrtek 23.2. od 15.30 do 16.30

 

2.setkání proběhne ve čtvrtek 23.3. od 15.30 do 16.30

 

Případné dotazy zasílejte na mail: kraslova.m@cihelni.cz

Písemné přihlášky můžete odevzdat p.učitelce na své třídě.

                             

 

Dne 15. 12. 2016 v odpoledních hodinách proběhlo vánoční posezení rodičů a dětí na třídách Berušky a Kuřátka, spojené s tvořením tří vánočních výrobků – pečení a zdobení perníčků, výroba vánočního svícnu a vytvoření vánoční ozdoby z pomerančů. Cílem bylo co nejhlubší prožitkové učení. Děti spolu se svými rodiči se ujali úkolů s velkou chutí. V závěru celého odpoledne se Mateřská škola naplnila vánoční atmosférou, plápolajícími svícínky, hezkými slovy a zpěvem vánoční koledy. Odměnou nám byly úsměvy dětí, očekávání v dětských očích a nadšení s hezkými slovy díků z úst rodičů. Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

 

V pondělí 5.12. nás navštívil Mikuláš, anděl a čert s bohatou nadílkou. Děti si odnesly i spoustu krásných zážitků. Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do přípravy tím, že své děti přivedli do MŠ jako čertíky a andílky. Veliké díky patří p.Kijonkové, p.Liptákovi a p.vedoucímu Brzému,kteří se ujali role anděla, čerta a Mikuláše.

 

 

VÁŽENÍ  RODIČE,

 

DOVOLUJI SI VÁS SEZNÁMIT SE ZÁVĚRY Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ  27. 9. 2016:

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI ŘÍDIT SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM MŠ

·         PŘEVLEČENÍ DO TŘÍDY, NA ZAHRADU, NA CVIČENÍ,

           NA SPANÍ - VŠE PODEPSANÉ

·         INFORMOVAT O ZMĚNÁCH ZDRAVOTNÍHO STAVU

          ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ADRESÁCH, 

          TELEFONNÍCH ČÍSLECH, VE ZMOCNĚNÍCH K ODVÁDĚNÍ DĚTÍ

·         POVINNOST VŽDY OMLOUVAT DÍTĚ Z DOCHÁZKY

          DO MŠ  

·         DODRŽOVAT TERMÍN PLATEB  ÚPLATY, STRAVNÉHO,   

          KULTURNÍCH AKCÍ (VYJÍMKY ŘEŠIT U Ing. BRZÉHO)

·         SLEDOVAT NÁSTĚNKY S INFORMACEMI PRO RODIČE

          ČI POŽADAVKY P. UČ. SMĚREM K RODINĚ

·         HLÁSIT ZMĚNY ČASŮ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI SE ŘÍDIT PROVOZNÍM ŘÁDEM

                      ŠKOLNÍ ZAHRADY

            ·         ŽÁDÁME RODIČE O KONTROLU ZAVÍRÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BYLI SEZNÁMENI S TVORBOU JÍDELNÍČKU

                       PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY PRO STRAVOVÁNÍ

                       V PŘEDŠK. ZAŘÍZENÍCH

 

            ·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ODSOUHLASILI PŘÍSPĚVEK 

                      DO RODIČOVSKÉHO KLUBU  VE VÝŠI  2X 500,- Kč

                      A TO: NA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2015/16 SE SPLATNOSTÍ  

                      DO 31. 10. 2016,

                      NA 2. POLOLETÍ  DO 28. 2. 2017

     PROSÍM  O  DODRŽENÍ TERMÍNU !!!

 

·         ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI BY MĚLI RESPEKTOVAT 

          DOPORUČENÍ P. UČ., VNÍMAT JE JAKO DOBŘE MYŠLENOU RADU

          VZNIKLOU POZOROVÁNÍM VAŠICH DĚTÍ A PODANOU

          VE SNAZE POMOCI DÍTĚTI I VÁM

 

·         INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH

·         PLÁN AKCÍ JE VYVĚŠEN NA NÁSTĚNCE

·         SPOLUPRÁCE PŘI VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

·         MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA POD ORGAN. VEDENÍM 

          P. UČ.  A PŘIHLÁŠENÝCH MAMINEK

·         PŘEDPOKLÁDANÉ LETNÍ UZAVŘENÍ MŠ 1. – 31. 8. 2017

·         PROMYŠLENÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ VE

          ZJIŠŤOVANÝCH TERMÍNECH (PRÁZDNINY, VOLNA)

 

                             

VELICE DĚKUJI RODIČŮM ZA JEJICH ÚČAST NA SCHŮZCE

 A RESPEKTUJI  I TY RODIČE, KTEŘÍ SE ŘÁDNĚ OMLUVILI.

 OSTATNÍ NEZÚČASTNĚNÍ SE BUDOU ŘÍDIT ROZHODNUTÍM  RODIČŮ, KTEŘÍ SE SCHŮZKY ZÚČASTNILI.

                                                                          

 

                                                           D. KRAKOWCZYKOVÁ

                                                                     ved. učitelka

 

Své děti omlouvejte přímo na svých třídách:

558 271 976  - 1 Veverky

                - 2 Berušky

                - 3 Kuřátka   

 

 

Vážení rodiče,

Z důvodu organizačních změn, sloučení se základní školou, došlo také ke změnám v rámci telekomunikačních služeb. Oznamujeme vám změnu telefonních čísel naší MŠ, na kterých je možno se s námi spojit.

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z DOCHÁZKY: 558 271 976

VED. UČITELKA D. KRAKOWCZYKOVÁ: 558 271 974

PROVOZNÍ M. BRZÝ: 558 271 971

 

 

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Čj. ZŠC/ 490 /2016

 

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel školy Mgr. Zdeněk Jelínek, rozhodl v souladu s ustanovením § 34 a ustanovením § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nedbalova na školní rok 2016/2017:

 

Číslo jednací Registrační číslo Rozhodnuto

 

ZŠC/476/2016 N/1 přijat/a

ZŠC/477/2016 N/2 přijat/a

ZŠC/478/2016 N/3 přijat/a

ZŠC/479/2016 N/4 přijat/a

ZŠC/480/2016 N/5 přijat/a

ZŠC/506/2016 N/6 přijat/a

ZŠC/481/2016 N/7 přijat/a

ZŠC/482/2016 N/8 přijat/a

ZŠC/483/2016 N/9 přijat/a

ZŠC/484/2016 N/10 přijat/a

ZŠC/485/2016 N/11 přijat/a

ZŠC/486/2016 N/12 přijat/a

ZŠC/487/2016 N/13 přijat/a

ZŠC/488/2016 N/14 přijat/a

ZŠC/489/2016 N/15 přijat/a

 

Datum zveřejnění: 26.4.2016                                         Mgr. Zdeněk Jelínek

                                                                                            ředitel školy


 


Kontakt

Záklaní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace Odloučené pracoviště Mateřská škola, Nedbalova

Cihelní 1668/26
Karviná - Nové Město
735 06


558271976